Polityka prywatności serwisu www.annaprzybyl.pl.

Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług Serwisu www.annaprzybyl.pl

  1. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest sklep internetowy, działający pod adresem www.annaprzybyl.pl, prowadzony przez Annę Przybył, która posiada działalność gospodarczą firmy Wyjątkowy Podarunek, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 5981617925, REGON: 386567176.
  2. Dane Osobowe są przetwarzane na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
  3. Następujące rodzaje danych osobowych mogą być gromadzone, przechowywane i wykorzystywane: 

-informacje o komputerze (IP), lokalizacja geograficzna, typ i wersja przeglądarki oraz system operacyjny;

-informacje o wizytach i korzystaniu z witryny www.annaprzybyl.pl, w tym źródło odesłań, długość wizyty, wyświetlenia stron i ścieżki nawigacji w witrynie;

-informacje podczas składania Zamówienia: np. adres e-mail, imię i nazwisko, dane do faktury, numer telefonu;

-informacje, takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail, w celu skonfigurowania subskrypcji naszych e-maili lub biuletynów; 

-informacje wprowadzane podczas korzystania w serwisie www.annaprzybyl.pl – w tym kiedy, jak często Użytkownik z niej korzysta;

-informacje dotyczące wszystkiego, co Użytkownik kupuje, usług, z których korzysta lub transakcji dokonywanych za pośrednictwem serwisu www.annaprzybyl.pl, w tym imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail;

-informacje zawarte we wszelkiej korespondencji przesyłanej do nas e-mailem lub za pośrednictwem serwisu www.annaprzybyl.pl, w tym treści komunikacyjne.

  1. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób: 

-poprzez dobrowolnie wprowadzone informacje do formularza

-poprzez gromadzenie plików “cookies” 

  1. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez Użytkownika. 
  2. Dane podane w formularzu np. Zamówienia są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą cię identyfikować: imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej lub adres zamieszkania.
  3. Podejmujemy zasadne techniczne i organizacyjne środki ostrożności w celu przeciwdziałania utracie, nadużyciu lub zmianie danych osobowych użytkownika.
  4. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. 
  5. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. 
  6. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.