12.lipca Anna Przybył była gościem Janusza Deblessema w Trójkowej audycji „Gitarą i Piórem”.

http://www.polskieradio.pl/9/332/Artykul/1788150,Gitara-i-piorem-12-lipca-godz-2309